Zarządzenie Nr 585/24 Wójta Gminy Szumowo z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Szumowo z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Urząd Gminy Szumowo
ul. 1 Maja 50
18-305 Szumowo

e-mail: sekretariat@szumowo.pl
e-mail: szumowo@szumowo.pl
tel: 864768011, 862244140, 86 2244141

Powrót na początek strony